Drömmer du om att bli KBT-terapeut?

Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT steg 1
En grundutbildning i KBT kompletterar många andra yrken och är också grund för legitimationsgrundande utbildningar i psykoterapi.

Arbetar du inom socialt arbete och drömmer om att viderareutbilda dig?

Vår utbildning är en fortbildning för socionomer, sjuksköterskor, psykologer, läkare eller motsvarande (som motsvarande kan räknas arbetsterapeuter, logopeder, fysioterapeuter, beteendevetare, präster, diakoner och pedagoger. Även behandlingspedagoger, behand­lingsassistenter, kriminalvårdens anställda och andra inom vård, behandling, eller pedagogik).

 

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av grunderna i modern kognitiv och bete­endeinriktad behandling samt som vill lära dig använda sådana behandlingsmetoder.

 

Du ska vilja och kunna ta till dig fördjupade kunskaper om psykoterapeutiska metoder, speciellt KBT. Allt i syfte att stödja människor till ett bra och fungerande liv. Du bör ha högskolebehörighet och arbeta i ett människovårdande yrke på minst halvtid samt ha möjlighet att arbeta med en utbildnings­patient i psykoterapeutiska samtal under termin 3 och 4.

 

Vi bedömer varje sökande individuellt för sin lämplighet för utbildningen och yrket. Just nu har vi ett fåtal platser kvar på vår utbildning som startat upp i Göteborg september 2022. För mer information kontakta oss!

0
Feed

Lämna en kommentar