Villkor & GPDR

Bergströms Kunskapsföretag AB, orgnr 556706-5965, är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av de personuppgifter vi har om dig enligt EU:s Dataskyddsförordning
(”GDPR”) som trädde i kraft 2018-05-25. Frågor om vår behandling av uppgifterna besvaras
på info@bergstroms.org eller 08-642 42 88.


Grunden för registreringen är för företagets eget ändamål. Vi sparar för- och efternamn,
mailadress och telefonnummer. Även hemadress, kön, ålder, sysselsättning och utbildningar
sparas om elever. Vi sparar inte personnummer. Syftet är att underlätta information om
utbildningar. Syftet är även att kunna kontakta personer under pågående studier och kunna
serva elever sedan att de slutat sin utbildning.


Uppgifterna används av vd, administratör och informatör inom Bergströms. Lärare har
tillgång till sina elevers uppgifter (namn, mobil, mail och hemadress) under studietiden.
Våra register över intressenter och elever är sekretesslagda. Vi sparar personuppgifter
på sätt som ligger inom ramen för s k berättigad verksamhet med iakttagande av lämpliga
skyddsåtgärder.


Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Men, har vi dem inte blir det svårt
att informera dig om vår verksamhet. Vi kan inte ha elever som vi inte har uppgifter om. Du
har rätt att få reda på vilka uppgifter vi har och rätt att be om rättelse, begära radering
eller begränsning av dina uppgifter. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina
uppgifter kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten.