BERGSTRÖMS

OM OSS

Bergströms har numera huvudkontor i Vellinge, nere i Skåne. 

 

De människor som lider av hindren för att leva ett bra liv kan vara svåra att upptäcka, ibland även i vår närmaste omgivning. Samtidigt finns de överallt i vårt samhälle. Det är småbarnsmamman, pensionären, företagsledaren eller bussföraren – normala människor som hamnat i en abnorm livssituation. Ibland inser de inte själva att något behöver ändras och att det är möjligt att ändra utan ännu större lidanden. Runt dessa människor finns deras anhöriga. De är ännu fler och de lider också. Hur har till exempel de fjorton procenten av Sveriges barn det då deras mamma eller pappa missbrukar?! Hur är det att bli vuxen utan det stöd du behövt som barn?!

 

Lidandet som människor åsamkar sig själv och sin omgivning är omätbart. Självklart innebär det också enorma kostnader för samhället. Det kan vi tillsammans göra något åt! Förutom de erbjudna utbildningarna kan vi skräddarsy kortare eller längre kurser och utbildningar. Hör av dig om du vill ha en specialanpassad kurs!

 

Bergströms syfte är:

  • Att bidra till att rädda liv och minska människors lidande

Bergströms mål är

  • Att utbilda till kvalificerade, skickliga terapeuter och behandlare
  • Att bidra till att patienter och klienter mår bra och utvecklas till kärleksfulla och insiktsfulla medmänniskor.

Bergströms stödjer följande organisationer

VAD GÖR VI

Vi arbetar kognitivt, beteendeterapeutiskt, existentiellt och tolvstegsinriktat.

 

Idag arbetar Bergströms framförallt med att utbilda KBT-terapeuter och A-terapeuter.

Om du letar efter Jellinekinstitutet och har hamnat hos Bergströms så är det riktigt. Vi startade och ledde den ideella stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet från 1994. Vår verksamhet kallas sedan 2006 Bergströms Kunskapsföretag.

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig oavsett om det var länge sedan eller aldrig som vi haft kontakt! Maria nås på maria.b@bergstroms.org, 070-725 38 88 och Lennart på lennart.b@bergstroms.org, 070-725 38 89.

 

Bergströms officiella uppgiftsbeskrivning är:

  • Utbilda inom behandling, socialt arbete, företagshälsovård, diakoni, kriminalvård etc
  • Ge terapi, behandling och råd till människor med ångest, alkohol- och drogproblem, par- och familjeproblem
  • Handleda och coacha ledare och specialister m fl

Syftet är att bidra till färre onödiga, för tidiga dödsfall och mindre mänskligt lidande. Verksamheten kännetecknas av bl a hög kvalitet, hög kompetens och lång erfarenhet samt specialistkunnande inom ångest, missbruk och relationer.

MEdarbetare

Lennart Bergström grundare

Lennart 070-725 38 88
lennart.b@bergstroms.org

Maria Bergström grundare

 Maria 070-725 38 88

maria.b@bergstroms.org

Anna Seth Verkställande Direktör

Anna 070-553 84 35
anna.s@bergstroms.org

Jessica Hjert Flod Samordnare

Jessica 073-943 29 40
jessica.h@bergstroms.org

Några av Bergströms medarbetare

Marie André
Lärare, handledare KBT


Ulla Beijer
Examinator KBT


Ylva Engström

Lärare, handledare KBT


Elisabeth von Essen

Examinatör KBT

 

Erika Mannerström

Lärare KBT

 

Katarina Landers

Lärare KBT

Elisabeth Norstedt

Lärare KBT


Håkan Erngren

Lärare ATU


Maria Vicente

Lärare KBT

 

Anna Lindblom

Lärare KBT

 

Stefan Malmström

Lärare KBT