Auktoriserad A-terapeut

** ANSÖKNINGARNA TAS EMOT 2025 **  Auktoriserad A-terapeut: Sex terminer, motsvarar 180 hp

Auktoriserad A-terapeut

NY utbildning som planeras på YH nivå 2025!

Behovet av professionella alkohol- och drogterapeuter ökar. Bergströms Kunskapsföretag har fram tills idag utbildat drygt 2000 A-terapeuter och tar nu steget att bedriva utbildningen inom Yrkeshögskolan med en arbetslivsintegrerad design. Yrkets fokus är ångest, psykosociala hinder substanssyndrom och neuropsykologiska syndrom.

 

A-terapeuter behövs inte bara på behandlingshem utan också inom öppenvård, företagshälsovård, psykiatri, kriminalvård och skolor. Dessutom ökar efterfrågan på privatpraktiserande alkohol- och drogterapeuter där man anonymt får hjälp med både missbruk, ångest, stress och livsfrågor. De fristående alkohol- och drogterapeuterna arbetar med människor med vanliga problem men behöver en gedigen kompetens grundad i flera olika terapi- och behandlingsformer.


Inom verksamheter av olika slag har A-terapeuten en självklar roll när det kommer till behandling och rehabilitering av personer med en problematik där psykisk ohälsa, substansbruk och relationssvårigheter är i fokus.


A-terapeuten har en specifik kunskap och kompetens till att dels fungera som specialist, dels i rollen som case manager. Case manager fungerar som spindeln i nätet och kopplar in specialister inom behandling, vård och omsorg och har det övergripande ansvaret för behandling och rehabilitering av den anställde, patienten, klienten, internen eller den utsatta människan. För att arbetet som case manager ska vara framgångsrik som krävs just den breda och gedigna multidisciplinära utbildning och kompetens som ges i A-terapeututbildningen.

 

Utbildningens form och innehåll är utformad för att leva upp till de krav och förväntningar som kan tänkas ligga på A-terapeuten som specialist inom öppen- och slutenvård, elevteam på skolor, religiösa organisationer och inom företagens HR-enheter. Personalen är företagets viktigaste resurs samtidigt som substansbruk och psykisk ohälsa är vanligt förekommande. En A-terapeut kan göra stor skillnad på kort och lång sikt, inom en rad sinsemellan olika verksamheter, där människan som psykisk, social, fysisk och existentiell varelse är i fokus.

 

A-terapeuten ska efter genomgången utbildning kunna

Diagnostisera: skilja alla olika missbruk och beroenden från varandra. Se och sortera all tilläggsproblematik av psykologisk, psykiatrisk, social, existentiell, medicinsk och fysisk art.
Prognostisera: förutse rimliga möjligheter för klienten beroende på val av insatser.
Matcha: välja behandlingsprogram, målsättning och personal i samråd med klienten och ev behandlingsteam.
Planera: detaljplanera behandlingen med successiv precision i takt med klientens behov, insikter och utveckling.
Genomföra: utföra olika terapi- och behandlingsinsatser, kunna använda varierade tekniker (motivera, inleda, genomföra, avsluta terapi, även psykoterapi) inkl efterbehandling och grundläggande anhörigterapi.
Evaluera: utvärdera terapin och behandlingen, både vad gäller resultat och process.
Utbilda: motivera och undervisa blivande patienter och internutbildningar inom företag.
Stötta: informera och motivera personer på företag, organisationer och myndigheter till goda beslut och planer utifrån gällande lagstiftning.
Case-manager: Fungera i rollen som case manager och ha det övergripande ansvaret för att behandlingar och terapier genomförs med hög kvalité och effektivitet.

 

Utbildningsinnehåll

 • Diagnostik, prognostik, behandlingsplanering, behandling inkl terapi, utvärdering
 • Fördjupad beroendelära
 • Matchning
 • Psykologi och psykiatri
 • Ångestterapi/-behandling
 • Modern multivariat behandling
 • KBT/kognitiva teorier och tekniker
 • Grundläggande psykoterapi inkl handledning på utbildningspatienter, KBT steg 1
 • Tolvstegsteorier och -tekniker.
 • Existentiella teorier och tekniker.
 • Anhörigterapi och nätverksarbete.
 • Juridik. Lagstiftning inom socialvård, hälsosjukvård, arbetsrätt, arbetsgivaransvar m m.
 • Uppsatsarbete
 • Lärande i arbete, LIA
Kontakta oss

INFORMATION

Hastighet

Heltid. Tre år, Motsvarar 180 hp

Studieform

Online-baserad samt fysisk närvaro vid specifika kursmoment

Plats

Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlstad

Antal

10 platser per studieort

Genomförande

Arbetsplatsförlagd praktig (LIA) och teori-/ämnesblock.

Behörig att söka

 • Minst 24 år gammal
 • Lägst 3-årigt gymnasium eller motsvarande
 • Arbetslivserfarenhet från vård, behandling, pedagogiskt, socialt arbete e likn
 • Om tidigare beroendeproblematik finns så krävs minst fyra års drogfrihet
 • Om tidigare psykisk ohälsa finns så krävs minst två års stabilitet

Kostnader

Litteratur ca 12 000 kr
För studieresor, studiebesök under utbildningen ca 4 000 kronor
Utgifter för LIA-resor tillkommer

Intresseanmälan