Strukturell ångesthantering eller “att hålla balansen”

I lager

128,00 kr

Köp här

I boken “Strukturell ångesthantering eller att hålla balansen” menar Lennart Bergström att vi kan använda vår ångest till goda och nyttiga saker. Det låter hoppfullt – men, hur enkelt är det?

I boken “Strukturell ångesthantering eller att hålla balansen” menar Lennart Bergström att vi kan använda vår ångest till goda och nyttiga saker. Det låter hoppfullt – men, hur enkelt är det? Tryckt hos GML print on demand 2012. Hur hanterar man ångest? Kan man ha glädje och ångest hänga ihop? Boken ger grunden till hur vi människor hanterar ångest. Målgruppen är i princip alla människor, men speciellt ångestpatienter, anhöriga till ångestfyllda personer och behandlare har sannolikt extra intresse av boken. Lennart Bergström menar att ångest är varken gott eller ont, utan helt enkelt grunden för det mesta vi människor gör. Ångesten uppstår då vi utsätts för förändring, små eller stora, många eller få. Vi behöver kunna försvara oss mot förändringssignalerna och öka våra goda resurser. Boken jämför och skiljer ut ångest från andra upplevelser som stress, utbrändhet, lycka, känslor, hopp, förtvivlan, tro etc. Allt fler klagar på ångest men förstår inte ångestens natur. Man kan säga att boken är ständigt aktuell … Ur innehållet Ångestens historia – Stressbegreppet – Utbrändhets-begreppet – Personligheten och dess störningar – Hur mäter man ångest? – Olika ångesttillstånd