Välkommen till Bergströms Terapier

Fåtölj vid bord med två ljus på

Vilka är vi?

Bergströms Terapier är ett rikstäckande nätverk av små och större behandlingsverksamheter, allt från privata mottagningar till större
behandlingshem. Gemensamt för alla anslutna mottagningar är att de utbildats av Bergströms eller SJI (Svenska Jellinekinstitutet) och uppfyller de standards och kvalitéer som Bergströms förespråkar. I första hand erbjuds behandling av missbruk, beroende, ångest och relations-/anhörigproblem av A-terapeuter. Människor kan missbruka olika saker som alkohol, droger, läkemedel, nikotin, spel, mat, dopning, arbete, sex, shopping, religion, kriminalitet, våld, relationer etc. Bergströms Terapier erbjuder bedömningssamtal och behandling samt uppföljning inom flertalet missbruksområden. Även KBT-terapeuter finns inom Bergströms Terapier - var och en med sin inriktning. Många som är verksamma vid Bergströms Terapier är också medlemmar i FAD ( www.fadsverige.se) och/eller sfKBT (sfkbt.se)

Besök vår sida