Dipl A-terapeut (ATU), alkohol- och drogterapeut

Bli professionell A-terapeut!

A-terapeuter kan mer än alkohol och droger – de har multivariata kunskaper som få andra har oavsett yrke!

En hos Bergströms utbildad A-terapeut kan arbeta som alkoholterapeut, drogterapeut, beroendeterapeut, spelterapeut, ångestterapeut, AD-terapeut, socialpedagog el likn. I princip behärskar A-terapeuten att behandla alla missbruk och beroenden av alkohol, droger, tabletter, spel, kriminalitet inkl ångest, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar m m. Utbildningen uppskattas som fortbildning av personer med andra grundyrken inom vård och behandling. För andra är A-terapeututbildningen ett grundyrke.

Vart behövs en A-terapeut? 

A-terapeuter behövs överallt – på behandlingshem, i öppenvård, företagshälsovård, psykiatri, kriminalvård, skolor, kyrkor, civilsamhället – ja på alla ställen behövs A-terapeuter! Bli professionell inom ditt yrke! Kunskaperna om alkohol- och drogterapi är skrämmande låga på många håll. De som tror sig behärska missbruksområdet når sällan samma goda resultat som våra A-terapeuter! Det borde vara självklart att det vid varje vårdcentral fanns en eller flera A-terapeuter. Precis lika självklart som att där finns läkare och sjuksköterskor som har sina specialiteter.

 

Hur ser marknaden ut?

Glädjande är att efterfrågan på A-terapeuter ökar. Alltfler privatpraktiserande alkohol- och drogterapeuter etablerar sig. De kan ta emot anonymt och ofta utan långa väntetider. Deras klienter söker ofta hjälp för ångest, stress och livsfrågor kombinerat med missbruk och beroende. De arbetar med vanligt förekommande problem och har en gedigen kompetens grundad i flera olika terapi- och behandlingsalternativ.

 

Vad innebär det att bli professionell A-terapeut?

En professionell A-terapeut från Bergströms har multivariata kunskaper som innebär att man kan bedöma problembilder, förutsäga behandlingsutfall, planera olika behandlingar, använda flera olika behandlingsprogram, göra successiva utvärderingar och behandlingsanpassningar samt resultatutvärdera. Därtill samverkar de ofta med andra yrkesgrupper som kan vara värdefulla för klienternas tillfrisknande.

 

Utbildingen

Utbildningen framhåller en helhetssyn på människan. Fokus ligger på centrala beteendevariabler som beroende och missbruk och även på fysiska, sociala, psykiska och existentiella variabler, där ångestbehandling är en viktig del.

Ansvarig för utbildningen är Lennart Bergström som har arbetat med människovård på olika sätt sedan 1965. Han har både fil kandexamen och beteendevetarexamen samt gick en av de första utbildningarna i Sverige i kognitiv psykoterapi (steg 2). Han har handledarutbildning m m och har genom egen forskning utvecklat effektiva terapier och behandlingsmetoder.

Lennart grundade och ledde under 1994-2004 den ideella stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet tillsammans med sin hustru Maria. Som fristående forskare utvecklade han RePro-konceptet vars praktiskt användbara tester och instrument finns som ryggrad i utbildningen för arbete med diagnos, prognos, behandling, utvärdering etc. Han har även utformat t ex Bergströms Matchningsmodell och AngCop-modellen. Just nu avslutar han handboksserien “Bot och bättring”, där den vetenskapliga grunden förklaras, behandlingar beskrivs samt tester och behandlingsformulär presenteras.

Kontakta oss

INFORMATION

Hastighet

Deltid. Tre år, 30 kursbrev 12 seminariedagar, 12 gruppdagar Motsvarar 120 hp

Start

6-7 sep 2024 Online + viss fysisk närvaro

Plats

Webinar. Mer info efter bokning.

Intresseanmälan