Höstens träffar

Speciella tider kräver speciella lösningar och fortfarande får vi påminna oss om att allt inte är som vanligt. När pandemin slog till fick Bergströms likt många andra företag ställa om. Den digitala lösningen är således ganska ny för oss och var inget varken elever eller lärare önskade. Vi är medvetna om att det kan bli teknikstrul, att sammanhållningen i klassen inte växer sig lika stark online och att det ibland kan vara svårt att hålla koncentrationen sittande stirrandes på en dator.

Trots att vi ser en förbättring av coronaläget (just nu), kan vi inte tvinga människor att fysiskt vara på plats som vi gjorde förr. Vi hyser stor respekt för corona, men också för våra lärare och elever. Till hösten kommer vi därför att erbjuda träffar både på plats och digitalt. Men vet att det samtidigt inte blir detsamma eftersom vissa kommer att välja digitala möten framför fysiska och tvärtom.Vi försöker att tillfredsställa era önskemål och behov men i nuläget är det svårt då alla vill olika och vi inte kan ställa för höga krav.

Det här är en utmaning -för oss alla.

Vi vill därför påminna dig om att se möjligheterna, och att hålla ut! Väljer du att delta online, se till fördelarna. Du slipper resa hemifrån, du sparar både tid och pengar. Väljer du att delta på plats så kan det kännas skönt att få ett andrum, komma iväg hemifrån, komma nära de personer som finns i klassrummet även om det inte är hela klassen.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi får också ha i åtanke att allt snabbt kan komma förändras. Och hur  mycket vi än önskar det så är ingenting som förut, även om det går mot det bättre. Vi gör alla vad vi kan ❤︎

0
Feed