Köp och sälj studentlitteratur

Vi vet att det kan vara kostsamt med all litteratur när man utbildar sig. Därför vill vi gärna tipsa dig om att köpa begagnad kurslitteratur på tex:

Studentapan.se
Campusbokhandeln
Kurslitteratur.se
Ett annat sätt att minska kostnaderna är att låna böcker på ditt bibliotek eller på ditt närmsta universitetsbibliotek. Du kan också komma överens med kurskamrater vilka böcker ni var och en ska köpa och sedan låna av varandra. Ett tips kan vara att köpa de böcker du känner dig mest intresserad av och tror att du kommer att ha nytta av i framtiden och försöka låna resten. Några av böckerna finns också tillgängliga som e-böcker vilket både minskar kostnaden och platsen i bokhyllan.

Har du andra tips när det kommer till kurslitteratur? Dela gärna med dig i en kommentar (eller till en klasskamrat) ☺️.

0
Feed