Recensioner från våra elever

“I stort riktigt bra och inspirerande. Inspirerande att få kunskaperna och jag ser verkigen frm emot att få hjälpa andra människor” /ATU åk 1 elev

 

“Jag är nöjd och har ingenting att “klaga” på. Adekvata ämnen att lära sig och möjlighet till bred kunskap erbjuds. Jag upplever att utbildningen är väl genomtänkt med ett pegagogiskt upplägg och en tydlig struktur” /ATU åk 2 elev

 

“Jag är mycket nöjd med utbildningen. Mycket ny kunskap som kommer till användning i mitt yrke. En ökad förståelse för SRS/ångest syndrom samt hur man behandlar. Det enda jag saknat är fysiska möten under pandemin. Det har gått bra med gruppdagar och seminarier på nätet, men det påverkar diskussionen och kvalitén på samtalen…” /ATU åk 3 elev

0
Feed