Bot och bättring del III

I lager

229,00 kr

KÖP HÄR

 

Del III (volym två) handlar om behandlingarbetet. Fyra olika behandlingsprogram beskrivs: AngCop, KBT, tolvsteg och existenstiell behandling av missbruk, beroende och ångest Den första delen, Bot och bättring del I & II, gav de vetenskapliga grunderna för hur man väljer metoder och tekniker då det gäller missbruk, beroende och ångest.

Bot och bättring del III

Nu är del III av handboken Bot och bättring också klar!
Del III (volym två) handlar om behandlingarbetet. Fyra olika behandlingsprogram beskrivs: AngCop, KBT, tolvsteg och existenstiell behandling av missbruk, beroende och ångest Den första delen, Bot och bättring del I & II, gav de vetenskapliga grunderna för hur man väljer metoder och tekniker då det gäller missbruk, beroende och ångest. “Bot och bättring” handlar om hur man kan förbättra behandlingarna av människor med ångest. Många människor med ångest “botar” sig med överdifter av t ex alkohol, droger, mat, spel, sex, träning, andliga övertolkningar eller annat. Även underdrifter som att äta för lite, isolera sig, inte röra på sig alls, skära sig (om det nu kan kallas underdrift!) har ångest som grund. Boken är således användbar för alla som träffar patienter och även för den som arbetar med rådgivning. Många människor har ofta livslånga lidanden och en hel del dör alltför tidigt eftersom de inte får rätt hjälp. Medicinvetenskapen är viktig men kan tyvärr inte lindra alla de tillkortakommanden och problem som vi människor har. Per år dör ungefär femtonhundra människor i Sverige eftersom de inte får rätt behandling. Det finns ingen enskild vetenskap eller disciplin som är “rätt” för alla lidanden och missbruk, underdrifter och underdrifter i beteende och tänkande som vi människor har. Boken “Bot och bättring” vill gärna att begreppet behandlingsvetenskap etableras som just vetenskapen om behandling/ar, vilkert inte är samma som vetenskaper om vård. En tredje volym, del IV, planeras utkomma 2018. Den innehåller de tester och checklistor som kan vara av värde vid strukturerat professionellt behandlingsarbete.