Matchningsmodellen – effektiv behandling av beroendepatienter

I lager

125,00 kr

Köp här

 

I boken “Matchningsmodellen” förklarar Lennart Bergström vad fullt utvecklad matchning innebär inom beroendevård. Där Bergströms matchningmodell används kommer fler klienter (i princip alla) till varaktig nykterhet. Matchning är livräddande!

Matchningsmodellen – effektiv behandling av beroendepatienter
Tryckt hos GML print on demand 2010. av behandlingskonsult Lennart Bergström – ”Att kunna diagnostisera en dödlig sjukdom, kan det vara värt något idag?” – ”Man måste veta vad man tänker göra innan man gör det, annars vet man efteråt inte vad man gjort.” – ”I mörkret är alla katter grå!” Man kan inte stå passiv och se på när människor insjuknar, lider och dör i beroendetillstånd utan att göra något. Många har under åren försökt och många försöker även idag. Tyvärr finns det de som gett upp och trott att det inte finns mer att veta och göra. De tror t ex att matchning är provat. Den fullständiga matchningen tillämpas ännu inte! Eftersom det finns cirka tusen beroendediagnoser (om man diagnostiserar noggrant) så saknas också många behandlingsmetoder! Det finns faktiskt bra behandlingsmetoder för missbruk och beroenden. Det gäller bara att ge “rätt” patient den för honom/henne “rätt” behandling utförd av “rätt” personal i “rätt” tid och i “rätt” miljö. Fråga Lennart – han vet hur du ska göra! Boken Matchningsmodellen är grunden för goda behandlingsresultat. För att varje unik patient ska få rätt behandling utförd av rätt terapeut i rätt tid och i rätt miljö så matchar man. Boken beskriver modellen för matchning. Ur innehållet Olika förklaringsmodeller till missbruk – Variabelmodell samt typ I-, II- och III-beslut – Multivariat diagnostik av beroende – Olika matchningsvariabler – Olika behandlingsvariabler – Personal som matchningsvariabel