Orienteringskurs KBT 50 tim

Den som är intresserad av KBT är välkomna till kursen. Kursen ger grundinsikter om kognitiva och beteendeinriktade teorier, psykoterapier och metoder. Många går kursen för att få nya verktyg i sitt arbete. Andra för att få en överblick om vad som menas med KBT – det är ok det också!

Orienteringskursen syftar till att ge deltagaren en introduktion till kognitiv terapi och beteende­terapi samt hur dessa terapier tillämpas vid olika psykiska tillstånd. Deltagaren har efter genom­förd kurs kunnat tillägnat sig kunskaper om eller användande av

  • Kognitiv teori och inlärningspsykologi på grundläggande nivå
  • Enklare KBT-tekniker
  • Kognitiva modeller om depression och ångest samt hur det vidmakthålls
  • Översikt av tredje vågens KBT-terapier

Det innebär att deltagaren efter kursen kan redogöra för, förklara och visa förståelser för idéer, begrepp, teorier, arbetssätt, analyssätt och interventioner inom KBT samt när dessa är relevan­ta att användas.

Orienteringskursen ger grundläggande insikter om KBT som kan användas i arbete som vårdgivare, behandlare, rådgivare, pedagog, arbetsledare, personalutvecklare, coach etc.

Intresseanmälan

Inkludera följande i mailet

  • Vad du heter, hur vi når dig på telefon, mail och postadress
  • Vad du gör idag, vad du gjort tidigare, t ex utbildningar, arbeten, erfarenheter
  • Vad är orsaken till att du söker? Är det t ex som start för att söka till grundutbildningen
    KBT steg 1 hos Bergströms, som förkovran i arbetet eller av annan orsak?

Jag vill därefter intervjua dig om vi inte tidigare talats vid.

 

Hjärtligt välkommen till Bergströms!

Maria Bergström
Familjeterapeut, KBT-terapeut
maria.b@bergstroms.org
070 725 38 88

Kontakta oss

INFORMATION

Orienteringskurs KBT 50 tim

Om kursen blir fullbelagd erbjuds plats i nästa kurs. Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig.

 

Start

29-30 april i Stockholm

 

Plats

Stockholm: Centralt i Stockholm på Artillerigatan 28, nära T-station Östermalmstorg samt digitalt via Zoom

Intresseanmälan